Op 8 april j.l hadden we onze 3e audit, gekoppeld aan ons ISO-certificaat d.d. 2019.   De auditor heeft met directie, gedragswetenschapper en kwaliteitsmanagement gesproken. We hebben het Raising the Village framework mogen toelichten en de werking van Improve 360. Vooral complimenten over het kwaliteitsmanagement-systeem dat er speels en toegankelijk uitziet, waar documenten correct worden bewaard en waar uit tussentijdse opbrengsten blijkt waar onze verbeterpunten liggen. Acties zijn gekoppeld aan strategisch beleid, aan de methodiek van Secure Base. En zo vallen alle stukjes precies in elkaar.  Complimenten op de manier waarop Cornerstones samen werkt met de gezinshuizen en hen begeleidt; de positieve functie van teams van gezinshuizen. Vervolgens ook complimenten op de manier waarop Cornerstones jeugdigen betrekt,  respectvol over jeugdigen spreekt en rapporteert. Medewerkers van Cornerstones laten betrokkenheid zien en vertellen sprankelend over hun werk.  We zijn met recht trots !!