De maatregelen die Cornerstones Jeugdzorg heeft genomen met betrekking tot het corona-virus zijn als volgt:

– Het management team fungeert als crisisteam. Zij hebben dagelijks contact.
– Bereikbaarheid: Onze normale 24uurs bereikbaarheidsdienst is uitgebreid waardoor er 3 mensen zijn die 24/7 voor de gezinshuizen bereikbaar zijn. Daarnaast heeft het zorgteam dagelijks contact met alle gezinshuizen.
– Het zorgteam werkt zo veel mogelijk thuis, tenzij een bezoek aan een jeugdige of gezinshuis noodzakelijk is. Tweemaal per week vergadert het zorgteam via beeldbellen.
– Zorgplanbesprekingen, zeker als die verband houden met indicatieverlenging, gaan door, eventueel middels beeldbellen of telefoon.
– Er is geen opnamestop. Lopende matchingstrajecten gaan door en ook nieuwe jeugdigen kunnen worden aangemeld.
– Bezoekafspraken van jeugdigen met hun (biologisch) netwerk zijn tot 6 april omgevormd tot afspraken middels beeldbellen. Begin april wordt dit op basis van de dan voor de jeugdzorg geldende richtlijnen opnieuw beoordeeld. Gezinshuisouders houden ondertussen actief contact met ouders.
– Voor jeugdigen in gezinshuiszorg is thuiszitten vanwege de sluiting van scholen niet altijd goed, gezien hun problematiek. Gekeken wordt naar maatwerk, waarbij de nadruk ligt op een positieve, rustige sfeer in het gezinshuis, zodat jeugdigen het thuis-zijn volhouden en gezinshuisouders vitaal blijven. Schoolprestaties zijn daarbij van ondergeschikt belang. Gezinshuisouders zullen zoveel mogelijk de door de school aangereikte thuiswerkprogramma’s vormgeven, maar dit is niet de prioriteit. Zo nodig wordt in overleg met onze gedragswetenschapper en de voogd of case-manager gezocht naar dagbestedingsoplossingen of extra ondersteuning.
– Ook geïndiceerde logeeropvang vindt zoveel mogelijk doorgang. Ook daarin wordt zo nodig, naar maatwerkoplossingen gezocht.