Ervarend leren

Hetzelfde blijven doen en een ander resultaat verwachten? Je kunt dan beter iets echt anders doen: ervarend leren trajecten. Wij zijn er voor jongeren die hun draai niet kunnen vinden en vooruit willen. Want hier is een traject anders. Met ons doorbreken jongeren patronen die ze kennen. Als het je op andere manieren niet lukt, kom je bij Cornerstones. Wij bieden individuele zorgtrajecten op maat aan jongeren tussen de 16 en 27 jaar. De trajecten leiden in alle gevallen naar zelfstandig wonen, begeleid wonen of weer terug naar de thuissituatie. Naar school, naar werk of een combinatie hiervan. De trajecten vinden plaats in Frankrijk, Nederland of ambulant vanuit de thuissituatie.

Ervarend Leren in Frankrijk

Als je als jongere kiest voor het buitenland-traject van Cornerstones, verblijf je meestal op een kleinschalig agrarisch bedrijf op het platteland in Frankrijk. Hier ervaar je dat het leven op de boerderij in het buitenland totaal anders is dan dat je gewend bent. Er is sprake van een andere cultuur en het leven op de boerderij staat centraal. 

Door de nieuwe structuur en een andere manier van omgang en interactie, kun je afstand nemen van je leven in Nederland. In alle rust kun je ontdekken wie je bent, wat je kan en wat je wil in de toekomst. 

Het traject is individueel en op maat. Want iedere jongere heeft zijn of haar eigen doelen en wensen. En de ene jongere past beter bij het ene gastgezin, en de andere jongere juist beter bij het andere gastgezin. Samen met jou kijken we welk gastgezin past bij jouw hulpvraag.

Eenvoud en structuur

Het accepteren van het ritme van het dagelijks leven op de boerderij is een belangrijk onderdeel. Je draait mee in de dagelijkse activiteiten op de boerderij . Op die manier ben je onderdeel van én medeverantwoordelijk voor het leven op de boerderij. 

Het simpele bestaan in het buitenland biedt overzicht, duidelijkheid en structuur. Op de boerderij krijg je een eigen kamer.

Veranderingsgericht

In het buitenland-traject zal je merken dat wat voorheen werkte, niet meer werkt. Je gaat ervaren dat er andere manieren worden gevraagd om met moeilijke situaties om te gaan. Je ontdekt hoe je zelf dingen kunt veranderen en hoe je daarbij rekening houdt met je omgeving. Je leert ook wat je nodig hebt om dit te kunnen doen. En je krijgt inzicht in je eigen mogelijkheden. 

Als je kiest voor een ervarend leren traject in het buitenland, heeft dit natuurlijk ook invloed op jouw omgeving thuis. Je leert om de mensen die voor jou belangrijk zijn, te betrekken in jouw traject. Jij gaat veranderen en jezelf ontwikkelen – en je thuisbasis verandert mee.

Woon- en leertrajecten in Nederland

Meestal zijn jongeren in onze ervarend leren trajecten in Nederlandse 16 jaar of ouder, maar af en toe ook jonger. Als je deelneemt, kom je voor een langere tijd wonen en leren bij een gastgezin. Je krijgt twee keer per week begeleiding van een medewerker van Cornerstones. Het zorgbedrijf krijgt ook ondersteuning. Deze medewerker van Cornerstones is verantwoordelijk voor het verloop van je hulpverlening en de daarbij behorende beslissingen.

De kracht van het woon- en leertraject is dat het zorgbedrijf fungeert als een voorbeeld. Je wordt in een andere omgeving op een natuurlijke manier uitgedaagd om onderdeel te zijn van het dagelijkse leven: dagactiviteiten, eten, rusten en het sociale contact. 

Centraal staat dat je je bewust wordt van wat je allemaal kunt, zodat je weer zin krijgt om aan de slag te gaan. Je ontwikkelt je en leert om op positieve wijze onderdeel uit te maken van een systeem.

De duur van een woon- en leertraject is minimaal drie maanden. De exacte duur hangt af van je ontwikkeling.

  1.