Welkom bij Cornerstones Jeugdzorg

 

Cornerstones Jeugdzorg biedt gezinshuiszorg en ondersteuning voor gezinshuizen in de provincies Groningen en Drenthe.

Wat is een gezinshuis?

Een gezinshuis biedt uw zoon of dochter een vervangende gezinssituatie, een plek om op te groeien. In een gezinshuis zorgen de gezinshuisouders, met of zonder eigen kinderen, voor geplaatste kinderen of jongeren. Een van de gezinshuisouders is een professionele SKJ geregistreerde jeugdhulpverlener met een onderaannemerscontract met Cornerstones Jeugdzorg B.V.

Een gezinshuis is een kleinschalige vorm van jeugdhulp – georganiseerd vanuit een natuurlijk gezinssysteem – waar gezinshuisouders volgens het 24×7-principe opvoeding, ondersteuning en zorg bieden aan bij hen in huis geplaatste kinderen en jongeren die tijdelijk of langdurig zijn aangewezen op intensieve en professionele hulpverlening.

Kwaliteitscriteria Gezinshuizen

Two Little Sisters Run.

Voor wie is een gezinshuis bedoeld?

Gezinshuizen zijn bedoeld voor kinderen en jongeren tussen 6 en (ongeveer)18 jaar, die om uiteenlopende redenen niet meer thuis of in een pleeggezin kunnen wonen. Vaak spelen er problemen op meerdere gebieden: in het gezin, in de opvoeding en bij het kind zelf (bijvoorbeeld gedragsproblemen en/ of sociaal-emotionele problemen).

Two Little Sisters Run.

Wat kunt u van ons verwachten?

De gezinshuisouders bieden uw kind een stabiele woonsituatie en deskundige begeleiding. Zij worden hierin ondersteund door middel van het Cornerstones Model, inclusief de inzet van een gedragswetenschapper van Cornerstones Jeugdzorg B.V. Daarnaast werkt Cornerstones met andere professionals binnen onze organisaties en met onze ketenpartners.

Blog