Ambulant

Wij bieden ambulante (gezins)begeleiding aan kinderen, jongeren en gezinnen die om verschillende redenen een extra steuntje in hun rug kunnen gebruiken. Vanwege bijvoorbeeld ontwikkelings- of gedragsproblematiek, of vanwege een pittige levensfase zoals een scheiding. Ook kijken wij of het mogelijk is om d.m.v. ambulante begeleiding extra jeugdhulp te voortkomen. Bij Cornerstones begrijpen we dat kinderen, jongeren en gezinnen soms extra begeleiding nodig hebben om uitdagingen te overwinnen. 

Gezinsbegeleiding – Creëer een veilige basis thuis en versterk de krachten van jouw gezin!

Bij Cornerstones geloven we dat een veilige en ondersteunende thuisomgeving essentieel is voor het welzijn van jouw gezin. Daarom bieden wij gezinsbegeleiding waarbij we samen met jouw gezin de hulpvragen helder in kaart brengen. Onze ervaren ambulante hulpverleners staan naast jou en je ouders om obstakels in de opvoeding te overwinnen en jullie gezinssituatie te versterken.

Onze aanpak is gericht op het vergroten van de veiligheid binnen jullie gezin, zodat iedereen zich beschermd en geborgen voelt. We ondersteunen jullie bij het aanleren van nieuwe vaardigheden die nodig zijn om uitdagingen het hoofd te bieden en positieve veranderingen te bewerkstelligen. Daarnaast spelen we een actieve rol in het activeren en versterken van jullie sociale netwerk, zodat jullie omringd worden door een solide gemeenschap van steun en begrip.

Of het nu gaat om begeleiding bij jullie thuis of op een van onze Cornerstones locaties, ons doel blijft hetzelfde: jouw gezin voorzien van de tools en strategieën die nodig zijn om zelfstandig de uitdagingen aan te kunnen. Samen werken we aan het creëren van een veilige basis thuis, waar liefde, harmonie en groei centraal staan.

Individuele begeleiding – Ontdek jouw eigen kracht en neem de controle over je leven terug!

Bij Cornerstones begrijpen we dat elke jeugdige unieke uitdagingen en doelen heeft. Daarom staan onze ambulante hulpverleners klaar om jou individueel te begeleiden op jouw persoonlijke reis. Samen zullen we jouw hulpvragen grondig in kaart brengen en een op maat gemaakt plan van aanpak opstellen. Het is jouw stem die telt – jij bepaalt welke problemen je wilt aanpakken en welke doelen je wilt bereiken.

Bij Cornerstones geloven we sterk in jouw potentieel. Daarom focussen we op het ontdekken en versterken van jouw sterke punten. We zullen ook samen kijken naar gebieden waar verbetering mogelijk is en waar je kunt groeien. Ons ultieme doel is om jou de regie over je eigen leven terug te geven. We willen dat je zelfredzaam wordt en vol vertrouwen verder kunt op jouw eigen pad.

Onze individuele begeleiding is meer dan alleen ondersteuning. Het is een empowerment-ervaring waarin we jou aanmoedigen om je eigen kracht en vaardigheden te ontdekken. Samen zullen we obstakels overwinnen, nieuwe inzichten verwerven en de tools ontwikkelen die nodig zijn om positieve verandering te bewerkstelligen.