Ambulant

Op deze pagina vindt u hoe Cornerstones een goede zorg waarborgt.

Wij bieden ambulante (gezins)begeleiding aan kinderen, jongeren en gezinnen die om verschillende redenen een extra steuntje in hun rug kunnen gebruiken. Vanwege bijvoorbeeld ontwikkelings- of gedragsproblematiek, of vanwege een pittige levensfase zoals een scheiding. Ook kijken wij of het mogelijk is om d.m.v. ambulante begeleiding extra jeugdhulp te voortkomen.

Gezinsbegeleiding
Bij gezinsbegeleiding krijgt het gezin begeleiding door een ambulant hulpverlener van Cornerstones, die samen met het gezin de hulpvragen in kaart brengt. We sluiten aan bij de krachten van ouders en bekijken met hen wat er in de weg staat om de opvoeding van het kind of de jongere weer zonder hulp aan te kunnen. Samen met de ambulant hulpverlener wordt er zeer doelgericht gewerkt aan het vergroten van de veiligheid, aanleren van vaardigheden en activeren en versterken van het sociale netwerk. De begeleiding kan ook op een Cornerstones locatie plaatsvinden.

Individuele begeleiding
Bij individuele begeleiding krijgt de jeugdige begeleiding van een ambulant hulpverlener van Cornerstones die samen met hen de hulpvragen in kaart brengt. Met een vaste begeleider maak je je eigen plan van aanpak. Je bespreekt welke problemen je ervaart en je stelt zelf de doelen op waar je aan wilt werken. We kijken naar wat goed gaat en wat beter kan. We hebben een helder doel voor ogen: jou de regie terug geven over je eigen leven. Zodat je zelfredzaam wordt en zelfstandig verder kunt.