Diversiteit

Op deze pagina vindt u hoe Cornerstones zich inzet op het gebied van diversiteit.
Cornerstones is er voor alle kinderen, jongeren en gezinnen, ongeacht hun achtergrond, seksuele oriëntatie en levensstijl. We hebben oog voor jeugdigen met lesbische, homo, bi, transgender, queer en interseksuele gevoelens (LHBTIQ+).

We vinden het belangrijk dat medewerkers en hulpverleners zich prettig voelen op de werkvloer en zichzelf kunnen zijn. En dat iedereen een open, gelijkwaardige houding heeft. Dat is nodig om met oprechte aandacht, respect en begrip voor elkaar de best passende hulp te bieden.

Cornerstones besteedt aandacht aan het thema diversiteit door;
1) in gesprek te gaan met kinderen, jongeren en gezinnen over wie zij zijn en welke ervaringen zij hebben,
2) herhaalde training op het gebied van diversiteit en inclusie aan te bieden voor alle medewerkers en gezinshuisouders,
3) het inbedden van het thema diversiteitsensitief werken in casuïstiek en intervisie tussen medewerkers en hulpverleners van Cornerstones,
4) diversiteit en inclusie op te nemen in de basistrainingen voor nieuwe gezinshuisouders, en
5) door een diversiteitsbeleid te voeren in de organisatie door na te denken over inclusief beleid, organisatiecultuur en werving en selectieprocedures.