Diversiteit

Op deze pagina vindt u hoe Cornerstones zich inzet op het gebied van diversiteit.

Bij onze organisatie staat diversiteit en inclusie centraal in alles wat we doen. We zijn experts op het gebied van jeugdigen met diverse culturele achtergronden en LHBTIQ+ identiteiten.

Bij ons is het essentieel dat jongeren met verschillende achtergronden zich volledig geaccepteerd en begrepen voelen. Daarom creëren we een veilige en inclusieve omgeving waarin diversiteit wordt omarmd en gevierd.

Ons team bestaat uit professionals die gespecialiseerd zijn in het werken met jeugdigen met diverse culturele achtergronden en met LHBTIQ+ identiteiten. We begrijpen dat elke individuele ervaring uniek is, en daarom streven we naar maatwerkondersteuning die perfect aansluit bij de behoeften en achtergronden van elke jongere.

Bij ons draait het niet alleen om mooie woorden, maar om daadwerkelijke actie. 

Onze Diversiteitsbeloftes

Door middel van deze beloftes willen we onze in-house kennis in de praktijk laten zien en een inclusieve omgeving creëren waarin diversiteit wordt omarmd en gevierd. Ons Diversiteit Charter is een belofte aan iedereen die bij ons betrokken is – jongeren, gezinnen, medewerkers en partners – dat we een inclusieve en diverse omgeving creëren waarin iedereen zich volledig geaccepteerd en begrepen voelt.

  • Dialoog: We gaan in gesprek met kinderen, jongeren en gezinnen om te begrijpen wie ze zijn en welke ervaringen ze hebben. Hun stemmen zijn de sleutel tot het bevorderen van inclusie en het creëren van een omgeving waarin iedereen zich gehoord en begrepen voelt
  • Basistrainingen: We nemen diversiteit en inclusie op in de basistrainingen voor nieuwe gezinshuisouders. Op deze manier kunnen zij vanaf het begin van hun traject effectief inspelen op de diverse achtergronden van de jeugdigen die ze ondersteunen.
  • Training: We bieden herhaalde trainingen op het gebied van diversiteit en inclusie aan al onze medewerkers en gezinshuisouders. Door voortdurend onze kennis en vaardigheden uit te breiden, kunnen we beter inspelen op de behoeften van jongeren met diverse achtergronden.
  • Praktijkgericht: We integreren diversiteitsensitief werken in onze casuïstiek en intervisie tussen medewerkers en hulpverleners. Door het bespreken van specifieke situaties kunnen we samenwerken om effectieve oplossingen te vinden en ervoor zorgen dat elk individu de juiste ondersteuning krijgt.
  • Organisatorisch beleid: We voeren een diversiteitsbeleid binnen onze organisatie. We nemen de tijd om na te denken over inclusief beleid, organisatiecultuur en werving en selectieprocedures. Op die manier streven we naar een organisatie die iedereen gelijke kansen biedt en waarin diversiteit wordt gewaardeerd.