Gezinshuizen

Cornerstones biedt woonplekken in meerdere gezinshuizen aan.
Op deze pagina vindt u meer informatie over onze gezinshuizen
Een gezinshuis biedt een vervangende gezinssituatie, een plek om op te groeien. In een gezinshuis zorgen de gezinshuisouders, met of zonder eigen kinderen, voor geplaatste kinderen of jongeren. Een van de gezinshuisouders is een professionele SKJ geregistreerde jeugdhulpverlener met een onderaannemerscontract bij Cornerstones.
Een gezinshuis is een kleinschalige vorm van jeugdhulp – georganiseerd vanuit een natuurlijk gezinssysteem – waar gezinshuisouders volgens het 24×7-principe opvoeding, ondersteuning en zorg bieden aan bij hen in huis geplaatste kinderen en jongeren die tijdelijk of langdurig zijn aangewezen op intensieve en professionele hulpverlening.

Kwaliteitscriteria Gezinshuizen

Cornerstones werkt met gezinshuizen die in onderaannemerschap aan de organisatie verbonden zijn, verspreid over de provincies Groningen en Drenthe. In de nabije toekomst gaan er nieuwe gezinshuizen van start. Op de onderstaande kaart kunt u zien waar de gezinshuizen zich bevinden.

Alle gezinshuizen voldoen aan de strenge kwaliteitseisen van Cornerstones en zijn getoetst met het Improve360 keurmerk. Ondersteuning van gezinshuisouders en hun eigen kinderen is een essentieel onderdeel van de zorg in gezinshuizen. Cornerstones koppelt een geregistreerde gedragswetenschapper aan elk gezinshuis. De gedragswetenschapper bezoekt regelmatig het gezinshuis en coacht gezinshuisouders door kritische vragen te stellen, gedrag te spiegelen en erkenning te geven waar nodig. Ook geeft de gedragswetenschapper de gezinshuisouders de ruimte om te kunnen sparren. Daarnaast kijkt de gedragswetenschapper mee naar de uitvoering van de zorg zoals besproken in het hulpverleningsplan en kan die adviseren bij complexe casuïstiek.

Samen zijn de gezinshuisouders en gedragswetenschapper verantwoordelijk voor de juiste hulp en begeleiding aan ieder kind.

Een andere belangrijke rol vervult Cornerstones tijdens de matching tussen het gezinshuis en het toekomstige gezinshuiskind. Bij een nieuwe plaatsing in een gezinshuis, onderzoekt de gedragswetenschapper samen met gezinshuisouders wat de (on)mogelijkheden van het gezinshuis zijn. Vervolgens wordt de tijd genomen voor een kennismakings- en wentraject, waarbij met alle betrokkenen over wensen en verwachtingen wordt gesproken.
Verder faciliteert Cornerstones bijeenkomsten voor gezinshuisouders, zodat er eenvoudig contact met elkaar (zowel met gezinshuisouders als Cornerstones) kan worden gelegd.