Gezinshuizen

Cornerstones biedt woonplekken in meerdere gezinshuizen aan.
Op deze pagina vindt u meer informatie over onze gezinshuizen

Een gezinshuis biedt een vervangende gezinssituatie, een plek om op te groeien. In een gezinshuis zorgen de gezinshuisouders, met of zonder eigen kinderen, voor geplaatste kinderen of jongeren. Een van de gezinshuisouders is een professionele SKJ geregistreerde jeugdhulpverlener met een onderaannemerscontract bij Cornerstones.

In een gezinshuis bieden we een vervangende gezinssituatie waar kinderen en jongeren een veilige en liefdevolle omgeving vinden om op te groeien. Onze gezinshuisouders, met of zonder eigen kinderen, zorgen met volle overgave voor de kinderen die bij hen zijn geplaatst. Een van onze gezinshuisouders is een professionele SKJ-geregistreerde jeugdhulpverlener, die via een onderaannemerscontract nauw samenwerkt met Cornerstones.

Een gezinshuis is een bijzondere vorm van kleinschalige jeugdhulp, georganiseerd vanuit een natuurlijk gezinssysteem. In een gezinshuis bieden toegewijde gezinshuisouders volgens het 24×7-principe opvoeding, ondersteuning en zorg aan kinderen en jongeren die tijdelijk of langdurig intensieve en professionele hulpverlening nodig hebben en bij hen in huis zijn geplaatst.

In een gezinshuis staat het welzijn en de ontwikkeling van de kinderen en jongeren centraal. Onze gezinshuisouders werken samen met professionals en andere betrokkenen om de beste zorg en ondersteuning te bieden aan de kinderen en jongeren die bij hen zijn geplaatst. Ze vormen een hecht team dat zich inzet voor het welzijn en de toekomst van elk kind.

Onze Gezinshuizen

Waar warmte, professionaliteit en ondersteuning samenkomen!

Cornerstones werkt samen met gezinshuizen die onderaannemers zijn van onze organisatie, verspreid over de provincies Groningen en Drenthe. En binnenkort komen er nog meer gezinshuizen bij! Bekijk de kaart hieronder om te zien waar onze gezinshuizen gevestigd zijn.

Bij Cornerstones stellen we strenge kwaliteitseisen aan al onze gezinshuizen, die allemaal zijn getoetst met het Improve360 keurmerk.

We hechten veel waarde aan de ondersteuning van onze gezinshuisouders en hun eigen kinderen. Daarom koppelen we aan elk gezinshuis een geregistreerde gedragswetenschapper. Deze gedragswetenschapper bezoekt regelmatig het gezinshuis en biedt coaching aan de gezinshuisouders. Ze stellen kritische vragen, spiegelen gedrag en geven erkenning waar nodig. Daarnaast bieden ze een klankbord waar gezinshuisouders hun ideeën kunnen bespreken. Bovendien houden ze toezicht op de uitvoering van de zorg, zoals vastgelegd in het hulpverleningsplan, en kunnen ze adviseren bij complexe situaties.

Onze gedragswetenschappers werken nauw samen met de gezinshuisouders om de mogelijkheden en grenzen van het gezinshuis te verkennen. Samen bespreken ze wat het gezinshuis kan bieden en welke zorg en ondersteuning het kind nodig heeft.

Daarnaast faciliteert Cornerstones regelmatig bijeenkomsten voor gezinshuisouders, waar ze gemakkelijk contact kunnen leggen met elkaar en met ons als organisatie. We geloven in het belang van een sterke gemeenschap waar gezinshuisouders elkaar kunnen steunen en ervaringen kunnen delen.

Bij Cornerstones begrijpen we dat elk kind een liefdevolle thuisomgeving verdient. Onze gezinshuizen bieden precies dat – een warme plek waar kinderen zich kunnen ontwikkelen en opgroeien.