Kwaliteit

Op deze pagina vindt u hoe Cornerstones de kwaliteit waarborgt.

Cornerstones en alle aangesloten gezinshuizen streven de hoogste kwaliteit van zorg na.

In onze kwaliteitsstandaarden hebben we uitgebreid opgeschreven hoe we dit doen. Er staat in beschreven wat u als professional mag verwachten van Cornerstones, maar ook waaraan de jeugdige en diens ouders ons mogen houden. 

Verder hebben we onder andere uitgeschreven hoe Cornerstones nieuwe gezinshuisouders werft en welke kwaliteitseisen we stellen aan de (fysieke) woonplek. Dit alles is ontwikkeld op basis van de Jeugdwet 2015, de Internationale Rechten van het Kind, de Q4C Kwaliteitsstandaarden en andere documenten uit het werkveld zoals de Kwaliteitscriteria Gezinshuizen, en gemeentelijk beleid.

 

Je kunt meer informatie -hier- downloaden

Waarborgen van Kwaliteit

Om onze kwaliteit te waarborgen en in een continu proces te toetsen, werken we samen met Improve360.

Improve360 is een innovatief, door de VNG erkend, en door Lloyd’s Register getoetst, kwaliteitskeurmerk.

“Improve360 heeft als missie om haar klanten te helpen de mens centraal te stellen in hun organisatie. Improve360 is ervan overtuigd dat de mens het begin- en eindpunt van elk (zorg)proces is. Vanuit de vraag van de mens kunnen de benodigde mensen en middelen op de juiste manier geordend worden. Daarnaast heeft Improve360 de overtuiging dat het mogelijk is om significant meer (zorg)vragen te beantwoorden met de huidige beschikbare mensen en middelen.

Onze drijfveer is om het gedachtengoed, kennis en kunde rondom kwalitatieve zorg en ondersteuning zo laag mogelijk rondom de mens die dit nodig heeft, te delen en te borgen.”

 

(bron: Website Improve360)

531048f63ecf4f6e9fc147012434c97f[119123742]

Gedragscode

Alle onze gezinshuisouders en medewerkers werken volgens een gedragscode. U kunt deze gedragscode -hier- downloaden.

Vertrouwenspersoon Zorgbelang

Cornerstones werkt samen met de Cliëntvertrouwenspersonen van Zorgbelang. Zij bezoeken met regelmaat de gezinshuizen en bieden op die manier een onafhankelijk luisterend oor voor de jeugdigen. Meer informatie vindt u op https://www.zorgbelang-groningen.nl en https://www.zorgbelang-drenthe.nl.

Logo 2
Logo

Klachten

Wij streven er continu naar om zorg te leveren op basis van uw wensen. Het kan toch voorkomen dat u niet tevreden bent. Wij gaan graag met u in gesprek om te kijken hoe we dit samen kunnen oplossen.

In eerst instantie kunt u het bespreken met uw directe zorgverlener of diens leidinggevende. Wanneer dit niet tot het gewenste resultaat leidt kunt u ook terecht bij onze interne klachtencommissie. -Hier- vindt u ons klachtenformulier en -hier- onze klachtenregeling.

Als ook dit niet tot een voor u gewenst resultaat leidt, kunt u zich wenden tot een onafhankelijke externe klachtencommissie. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij  KlachtenPortaalZorg
(Www.klachtenportaalzorg.nl)

Logo Klachtenportaal Zorg B.v.